Antwoord veerponten en andere schepen

(door John Coenders)


Bij het ongeluk een aantal weken geleden bij het Centraal Station in Amsterdam kwam een veerpont in aanvaring met een ander schip. Wat zijn nu de regels daar waar het gaat over kruisende koersen tussen veerponten en andere schepen?


Op de tekening liggen twee veerponten afgemeerd bij het Centraal Station. Vanuit het westen naderen een vrachtschip en een kleine motorboot. De motorboot houdt zijn stuurboordwal. Van oost naar west vaart een zeiljacht tegen de as van het vaarwater.


De eerste vraag is: welke van de twee veerponten (A of B) staat op het punt van afvaren en hoe kun je dat zien?

Vraag twee: welke van de twee veerponten voert een correcte verlichting. A of B?


Vraag drie: wie wijkt voor wie en op grond van welke regels in deze situatie?

Antwoord veerponten en andere schepen

Het Afgesloten IJ wordt zeer druk bevaren. Kleine schepen moeten zoveel mogelijk aan stuurboordwal varen, mogen niet ankeren in de vaargeul en alleen op veilige plaatsen buiten de geul ligplaats nemen en hebben, indien uitgerust met een marifoon, uitluisterplicht. Daar komt bij dat er net achter het centraal station een dikke bocht ligt. Het is daar, zeker als er een duwstel van oost naar west vaart, erg krap.

Het zeiljacht mag daar dus niet varen.

Veerponten mogen alleen vertrekken, keren of het water oversteken als dat zonder gevaar kan gebeuren. Maar mogen daarbij wel medewerking verlangen van grote schepen. Dus een veerpont heeft geen voorrang, maar mag medewerking verlangen. Dat gebeurt uiteraard in de meeste gevallen via de marifoon. In de praktijk zie je meestal dat veerponten ( indien nodig, wenselijk of handig ) het vertrek even ophouden en achter de vrachtvaart langs kruisen. Met andere woorden de doorstroming zo weinig mogelijk belemmeren. De kleine motorboot en het zeiljacht verlenen voorrang aan de vertrekkende of overstekende pont.

Er staat nadrukkelijk vertrek, keren en oversteken. Het vertrek is soms moeilijk te bepalen. In de tekening is echter duidelijk te zien dat Pont A op het punt van vertrekken staat (Rood aan bakboord en groen aan stuurboord en het heklicht achterop). Pont B is net aangekomen en zal de boordlichten pas omzetten op het moment van vertrek.

De verlichting van een vrijvarende veerpont is Groen boven wit, boordlichten en een heklicht. Dus pont A is correct. Een niet vrijvarende pont heeft geen boordlichten.

Gelezen: 188 keer