Vlagvoering en ICP

Het ICP en de Nederlands vlagvoering; positie van De Toerzeilers.

Nieuws van onze commissie Vaarbelangen: 

Gezien de recente uitzending van woensdag 28 oktober jl. over het ICP op Nieuwsuur willen wij hierbij nogmaals (november 2019) het standpunt van de Toerzeilers aangeven

Het Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen (ICP) werd in de praktijk gezien als het document dat het recht gaf de Nederlandse vlag te voeren. Vanwege misbruik heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) aan het Watersportverbond en het KNMC laten weten dat de vlagaanduiding moet vervallen en sindsdien staat er 'non applicable' op het certificaat. Beide bonden hebben van het Ministerie het recht verkregen het ICP uit te geven.

Dat betekent dat het ICP is 'gedegradeerd' tot eigendomsbewijs en niet het recht geeft de Nederlandse vlag te voeren. Dat kan alleen met een zeebrief, wat opname in het kadaster inhoudt. Overigens is het Ministerie nog in overleg met het Watersportverbond en het KNMC.

Onze opstelling is dat het Ministerie de eisen zou moeten aanscherpen, waardoor het ICP wordt omgevormd tot een 'goedkope' zeebrief. Gekeken kan worden naar de aanpak in België, waar een registratiesysteem per 1 september werd ingevoerd.

Verscheidene toerzeilers hebben ons gevraagd of wij als vereniging een eigen vlaggenbrief  kunnen uitgeven.  Dat hebben wij onderzocht, maar dit is geen begaanbare weg.

De Commissie Vaarbelangen volgt de uitkomst van het overleg en houdt de vinger aan de pols.

Onder 'Actuele onderwerpen' bij Belangenbehartiging op deze website treft u nog meer informatie aan.

Lees ook: https://www.watersportverbond.nl/nieuws/afgifte-icp-wordt-herzien

 

Gelezen: 304 keer