maandag 29 juni 2020 11:19

Van de Bestuurstafel

Overdracht vertegenwoordiger Toerzeilers in bestuur Waterrecreatie Nederland...

waterrecreatie logo 

Op 25 juni 2020 heeft Peter Paternotte afscheid genomen als onze vertegenwoordiger in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WN).
Hij heeft zijn functie overgedragen aan ons aspirant bestuurslid Harry Wagemakers.

Vóór zijn afscheid is Peter geïnterviewd over zijn relatie met WN, met de Toerzeilers en met de watersport in het algemeen. 
Een lezenswaardig artikel, dat u kunt lezen door te klikken op onderstaande foto van Peter!

peter paternotte

 

Bestuursvergadering

B. Hamer

Het bestuur vergadert gemiddeld één keer per maand. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

Bestuursvergadering van 10 juni 2020 middels Microsoft Teams.

Eenmaal per jaar worden beurtelings de commissies uitgenodigd aanwezig te zijn bij de bestuursvergadering. Deze keer waren de ondersteunende commissies Webredactie, Redactie Toerzeilen en ICT-commissie te gast. Gesproken is over de opzet van de nieuwe website en de wijze van vulling door alle commissies. De nieuwe website zal binnenkort live gaan. Voorts over het opstarten van de viering van het 50 jarig bestaan van de vereniging in 2022.

De laatste stand van zaken van de kabinetsmaatregelen betreffende het coronavirus is doorgenomen, met name de gevolgen voor de te organiseren evenementen. Alle droge evenementen liggen stil; alleen videopresentaties kunnen worden georganiseerd. De wijzigingen volgen elkaar snel op, het bestuur is alert op een eventuele verruiming van de maatregelen, waarna wellicht weer evenementen in enige vorm kunnen worden georganiseerd.

De taakverdeling binnen het bestuur qua vertegenwoordiging van de commissies is bijgewerkt. HIER treft u deze aan.

Van de lopende actiepunten wordt uiteraard een lijst bijgehouden en tijdens elke vergadering op voortgang bezien.

Alle aan de commissies gekoppelde bestuursleden (“bestuursvertegenwoordiger”) doen verslag van de bijzonderheden binnen de commissies. Deze “voelsprietronde” concentreerde zich voornamelijk op het bekend stellen bij de commissies van de transitie van de informatie van de commissies van de oude website naar de nieuwe website.

De volgende vergadering van het bestuur staat na de vakantie gepland op 18 augustus 2020. Van die vergadering zult u ook weer een kort verslag op deze plaats op de website aantreffen.

Gelezen: 134 keer Laatst aangepast op vrijdag 03 juli 2020 17:25
Meer in deze categorie: Corona en de evenementen »