Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft de volgende onderwerpen besproken:

B. Hamer

Kort verslag van de bestuursvergadering van 16 december 2020.

De status van de evenementen in deze coronatijd zijn wederom doorgenomen. Het coronaprotocol is aangepast naar de laatste stand van zaken van de genomen maatregelen door het kabinet. Op dit moment zijn droge evenementen alleen nog online mogelijk. De commissies zijn opgeroepen om geplande evenementen wél te organiseren, daar afzeggen eenvoudiger is dan het organiseren op het laatste moment.

De notitie over systeembeheer is wederom besproken en na kleine aanpassingen goedgekeurd.

De definitieve resultaten van de enquête zijn besproken. 363 leden hebben gereageerd, waarvan velen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om commentaar te plaatsen. De analyse van dit commentaar vergt veel tijd, zodat is besloten het niet in de Toerzeilen van december op te nemen; zodra een afgerond deel gereed is zal het alleen op de website worden geplaatst. Daar waar de resultaten kunnen worden gebruikt voor aanpassing van het beleidsplan, is dat direct gedaan. De getalsmatige overzichten staan al op de website.

De samenwerking met Zeilen is besproken. De mogelijkheden tot het plaatsen van advertenties in de Toerzeilen en in de Zeilen voor wederzijdse aandacht zijn nagegaan.

Besloten is om de Algemene Vergadering op 23 januari 2021 online via Teams te laten plaatshebben. Ter voorbereiding zijn de alle door de penningmeester opgestelde financiële stukken besproken; het concept verslag van de vorige AV is al op de website gepubliceerd. Het beleidsplan en de agenda zullen snel volgen. Het stemmen met volmacht blijkt online niet controleerbaar en is daarom vooralsnog niet mogelijk. De laatste jaren is er overigens geen gebruik gemaakt van het stemmen met volmacht.

In het voelsprietrondje zijn alle commissies de revue gepasseerd en de bijzonderheden besproken. Er is op dit moment helaas nog steeds weinig activiteit mogelijk.

De volgende vergadering va het bestuur staat gepland 30 december 2020

30 december: Deze vergadering stond geheel in het kader van het testen van de Livestream van de Algemene Vergadering; geen andere punten zijn besproken.

waterrecreatie logo

 

Overdracht vertegenwoordiger Toerzeilers in bestuur Waterrecreatie Nederland...

 

Op 25 juni 2020 heeft Peter Paternotte afscheid genomen als onze vertegenwoordiger in het bestuur van Waterrecreatie Nederland (WN).
Hij heeft zijn functie overgedragen aan ons aspirant bestuurslid Harry Wagemakers.

Vóór zijn afscheid is Peter geïnterviewd over zijn relatie met WN, met de Toerzeilers en met de watersport in het algemeen. 
Een lezenswaardig artikel, dat u kunt lezen door te klikken op onderstaande foto van Peter!

peter paternotte

Zeven vragen aan Peter

Gelezen: 46 keer