Herziening afgifte bootcertificaat varen in het buitenland

Herziening afgifte bootcertificaat varen in het buitenland

Er is de laatste weken veel negatieve publiciteit rond het door het Watersportverbond uitgegeven ICP (Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen). Hieronder tref je de toelichting van het Watersportverbond aan. 

Toelichting Watersportverbond op de uitgifte bootcertificaat (ICP) 

 

Gelezen: 226 keer