SamenVarenBank

Samenvarenbank

Op dit moment is het niet mogelijk om van de Samenvarenbank gebruik te maken.

We werken er hard aan om de Samenvarenbank weer goed te laten functioneren.

 

De Toerzeilers biedt u middels de Samenvarenbank een mogelijkheid om evt. samen op vakantie te gaan.

Hoe werkt de Samenvarenbank?

Voor het goed functioneren van de “Samenvarenbank” is het belangrijk dat u niet alleen in het overzicht kijkt maar zorgt dat u ook zelf op deze lijst komt. Immers dan kunnen anderen uw wensen zien en reageren.

◾U kunt hier een deel van de gegevens (bestemming, weeknummers vakantie en opmerking) inzien van diegenen die ingeschreven staan op de Samenvarenbank. Zo kan een ieder zich vooraf oriënteren of wellicht iemand interesse heeft voor eenzelfde bestemming in dezelfde vakantieperiode.

◾U vult onderstaand digitaal formulier in waarna uw gegevens op de Samenvarenbank worden geplaatst. U kunt hier terecht voor het aanmeldingsformulier. Daarna kunt nu alle benodigde gegevens van andere ingeschrevenen hier inzien en zo nodig via mail of boordboek contact leggen.

Aanvullende informatie

◾Alleen wanneer u lid bent van de Toerzeilers en over een inlogcode beschikt kunt u inschrijven, inkijken kan wel zonder lidmaatschap.

◾U bent zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens. Met name is het van belang dat uw emailadres correct is.

◾Indien u uw inschrijving wenst aan te passen kunt u dit eenvoudig doen door opnieuw in te schrijven. Uw laatste inschrijving wordt getoond. Aan het einde van het lopende jaar wordt uw inschrijving automatisch verwijderd.

Disclaimer

De Samenvarenbank faciliteert slechts. De Toerzeilers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de bemiddeling zou kunnen ontstaan. De bemiddelde leden doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie is en voldoet voor het vaarwater waarop gevaren wordt, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.

Alternatieven


Contactgegevens “Samenvarenbank”:
of door verwijzen naar contact of misschien hier onder een formulier met een send knop