Sinds 2005 worden door en met de Toerzeilers vakantietochten georganiseerd. De echte doelgroep zijn gezinnen met kinderen, hoewel er elk jaar ook één of enkele tochten met weinig of geen kinderen zijn. De ouders verleggen met elkaar grenzen, leren van elkaar en hebben een ontspannen vakantie door het gezellig samen zijn. Kinderen trekken met elkaar op en beoordelen de gezinsvakantietochten (GVT) bijna zonder uitzondering als topvakanties.

Indien u de namen van de commissieleden wilt zien dient u eerst in te loggen:

Hieronder vindt u wel een formulier om contact op te nemen. 

Algemene informatie


Sinds 2005 worden door en met de Toerzeilers vakantietochten georganiseerd zowel met of zonder kinderen. Deze tochten worden om diverse redenen zeer gewaardeerd. Naast de gezelligheid worden nieuwe ervaringen opgedaan en vaak grenzen verlegd. Veelal worden door de vakantietochten (VKT) nieuwe bestemmingen voor het eerst bereikt. Ook kinderen vinden het zonder uitzondering topvakanties.
De tochten worden georganiseerd door Tocht Coördinatoren (TC) dit zijn Toerzeilers die zelf op vakantie gaan. Zij coördineren een tocht met een specifieke bestemming. Wij spreken niet van tochtleiders omdat elke deelnemer zelf verantwoordelijk is en blijft voor de zeewaardige staat van eigen schip, bemanning en zijn besluit tot uitvaren tijdens de verschillende etappes van de tocht. Elk jaar zijn er 10-15 tochten. Het aantal tochten en diversiteit van de bestemmingen hangen af van het aantal TC’s dat tocht willen organiseren. Dit is dus ook een oproep aan U!
In het voorjaar zijn er rond de meivakantie diverse tochten van 1-2 weken en in de zomervakantie zijn het veelal tochten van  3 of 4 weken. De bestemmingen zijn zeer divers, variërend van tochten op IJsselmeer, Zeeland en Waddenzee, Nederlandse -en Belgische kust  tot langere tochten afstanden naar Oostzee, Kanaaleilanden, Bretagne en Isle of Wight en alles daartussen.

Vanaf het kerstnummer staan de tochten voor het komend seizoen vermeld in op het “evenementenprogramma” in ons blad Toerzeilen en op de website.


Inschrijving vakantietochten!

Aanmelden (“inschrijving”) gebeurt via de website. Bij de aanmelding wordt ook gevraagd om een financiële bijdrage van €25 voor één week, €50 voor twee weken en €75 voor drie en meer weken.
Na de aanmelding is het aan de TC om te bepalen wie er mee gaan. In deze afweging worden zaken als groepsgrootte en samenstelling, ervaringsprofiel, scheepslengte meegenomen. Ook een gesprek met de TC kan hier onderdeel van zijn. Inschrijving staat dus niet gelijk aan deelname! Pas na het fiat van de coördinator is uw inschrijving definitief en krijgt u een mailbevestiging. Het enthousiasme om deel te nemen is groot en de meeste tochten zijn al binnen enkele weken zijn volgeboekt. Dus het advies aan u is: meldt u vlot aan voor een tocht.

Spelregels vakantietochten

Over spelregels, adviezen, “boot van dag”, voorbereiding, uitrusting, veiligheid en documenten kunt u alles vinden in het document: “ Introductie en Spelregels Vakantietochten” te downloaden via onderstaande link: https://drive.google.com/file/d/1SLQnU4k0eNUkdD0O50fgellWPQOzz6oh/view?usp=sharing


De Toerzeilers biedt u middels de Samenvarenbank een mogelijkheid om evt. samen op vakantie te gaan.

Hoe werkt de Samenvarenbank?

Voor het goed functioneren van de “Samenvarenbank” is het belangrijk dat u niet alleen in het overzicht kijkt maar zorgt dat u ook zelf op deze lijst komt. Immers dan kunnen anderen uw wensen zien en reageren.

◾U kunt hier een deel van de gegevens (bestemming, weeknummers vakantie en opmerking) inzien van diegenen die ingeschreven staan op de Samenvarenbank. Zo kan een ieder zich vooraf oriënteren of wellicht iemand interesse heeft voor eenzelfde bestemming in dezelfde vakantieperiode.

◾U vult onderstaand digitaal formulier in waarna uw gegevens op de Samenvarenbank worden geplaatst. U kunt hier terecht voor het aanmeldingsformulier. Daarna kunt nu alle benodigde gegevens van andere ingeschrevenen hier inzien en zo nodig via mail of boordboek contact leggen.

Aanvullende informatie

◾Alleen wanneer u lid bent van de Toerzeilers en over een inlogcode beschikt kunt u inschrijven, inkijken kan wel zonder lidmaatschap.

◾U bent zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens. Met name is het van belang dat uw emailadres correct is.

◾Indien u uw inschrijving wenst aan te passen kunt u dit eenvoudig doen door opnieuw in te schrijven. Uw laatste inschrijving wordt getoond. Aan het einde van het lopende jaar wordt uw inschrijving automatisch verwijderd.

Disclaimer

De Samenvarenbank faciliteert slechts. De Toerzeilers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de bemiddeling zou kunnen ontstaan. De bemiddelde leden doen dat geheel voor hun eigen rekening en risico. De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaar of haar schipper. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie is en voldoet voor het vaarwater waarop gevaren wordt, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.

Alternatieven

Zoals u waarschijnlijk weet organiseert de com. Vakantietochten groepsvakantietochten, de com. Uiterton diverse zeetochten en diverse Regio-commissies ook zeiltochten. Kijk voor meer informatie op de evenementenkalender van de Toerzeilers. Ook op internet zijn soms interessante sites te vinden, zoals bijv. www.omtezeilen.nl. Denk tenslotte ook aan andere verenigingen, zoals jachtmerk sites (bijv. Dehler-site) of de NVvKustzeilers.

Contactgegevens “Samenvarenbank”:
of door verwijzen naar contact of misschien hier onder een formulier met een send knop